Dien uw vordering in

Incassodiensten

Pre-Incasso

Wanneer u de druk tot betaling iets wilt vergroten of uw debiteuren de laatste kans tot betaling, zonder incassokosten, wilt geven, biedt Credit Totaal Management de Pre-Incasso service aan. Deze service zorgt vaak voor een snellere betaling, terwijl de relatie tot de debiteur geen gevaar loopt. Op deze manier verkort u uw eigen invorderingstraject en verbetert daardoor de cashflow en de liquiditeit. Uit uw naam worden de Pre-Incasso brieven op briefpapier van Credit Totaal Management verstuurd.

Voordelen:

  • Lage kosten;
  • Opdrachten worden op de dag van ontvangst in behandeling genomen;
  • Hoog slagingspercentage;
  • Werkbare relatie met uw klant behouden;
  • Debiteur betaald direct op de rekening van de opdrachtgever;

Minnelijke incasso:

Als alle inspanningen niet beloond worden, kunt u de vordering ter incasso uithanden geven aan Credit Totaal Management. De vordering wordt nu verhoogd met incassokosten (welke worden toegepast via staffel voorwerk II) en de wettelijk geldende rente.

Uw dossier kunt u online indienen n op elke moment van de dag de voortgang van uw dossier online bekijken.

Daarnaast maken we gebruik van een Stichting Derdengelden. De door u aan ons toevertrouwde vordering, wordt op een aparte rekening gestort. Doel daarvan is:

  • De derdengelden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden;
  • Bij een eventueel faillissement, vallen de derdengelden hier buiten;

Extra zekerheid voor u als ondernemer!

Gerechtelijke incasso:

Wanneer het Minnelijke incasso traject geen resultaat oplevert, biedt Credit Totaal Management de Gerechtelijke incasso service aan als volgende stap. Voordat er een procedure wordt opgestart, wordt er eerst gekeken of er een rele kans van slagen is n of de kosten opwegen tegen de opbrengsten. Mocht het tot een procedure komen beschikt Credit Totaal Management over een netwerk van de beste deurwaarders en juridisch specialisten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen omtrent het te volgen traject? Wij staan altijd klaar om u geheel vrijblijvend te adviseren.